עת צרה היא ליעקב וממנה יושע – The Torah outlook and our responsibility - Halacha Headlines
10/13/23 - SHIUR 438

עת צרה היא ליעקב וממנה יושע – The Torah outlook and our responsibility

Should we be sending our Bochurim to Yeshivos and our daughters to seminaries in Eretz Yisroel?
Can a Doctor go to Eretz Yisroel to help the war effort
How can we help the war effort from America?
How should we act in such times?
How do we show empathy with the Yidden in Eretz Yisroel
Should we be toning down our simchas and lifestyle in general?
How should we improve?
How are the Yidden in Yerushalayim dealing with the situation?
Words of Chizzuk
The Torah view on the situation
And much more……

15 Comments

Load More...
loading...

Shiur 365 Riddle

A:

לא הבנתי שאלה זו הלא אילו היה שובת הקב״ה לפני כניסת שבת היה עיקרה של שבת משעת שביתה שלו ולא יהיה תוספת שבת ואלא שבת עצמה

Load More...
loading...

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rabbi Shmuel Fuerst, Rabbi Aharon Lopiansky, Rabbi Chaim Tzvi Senter, Rabbi Daniel Glatstein
עת צרה היא ליעקב וממנה יושע – The Torah outlook and our responsibility
Downloads :
Rabbi Shmuel Fuerst, Rabbi Aharon Lopiansky, Rabbi Chaim Tzvi Senter, Rabbi Daniel Glatstein
עת צרה היא ליעקב וממנה יושע – The Torah outlook and our responsibility
Downloads :
Contact